سه نقل قول یا نکات کوتاه روانشناسی در رابطه با

این مقاله ترجمه است از سایت روانشناسی امروز نان اس راسل تراست قطعات اعتماد برای رهبران محل کار در حوزه روانشناسی شخصیت برای قرن ها، نقل قول ها (عبارات)، یک راه قدرتمند برای انتقال اعتماد یا  هوش یا دانش رایج بوده اند. بسیاری از نقل قول ها امروزه راهشان را به برنامه های اینستاگرام، پینترست، […]بیشتر بخوانید