۴.۶/۵ - (۱۰ امتیاز)

مشاوره رایگان روانشناسی یک عمل عمومی و ارائه دهنده خدمات درمانی در حوزه روانشناسی حرفه ایست و بر نحوه عملکرد افراد چه در حوزه شخصی و چه در حوزه روابط ها نظارت دارد و بر روی بازه ی سنی  فرد متمرکز است.شما برای آشنایی با بهترین های حوزه مشاوره میتوانید به صفحه معرفی بهترین روانشناس مراجعه کتید

در مشاوره رایگان روانشناسی به نگرانی های عاطفی ، اجتماعی ، شغلی و سلامت جسمی پرداخته می شود که ممکن است افراد در مراحل مختلف زندگی خود آن ها را تجربه کنند و همچنین تمرکز بر فشارهای زندگی معمولی و موضوعات جدی تر که ممکن است افراد به عنوان بخشی از یک خانواده ، گروه و سایر موارد با آن مبارزه کنند.

در مشاوره رایگان روانشناسی به افراد دارای مشکلات جسمی ، عاطفی و روانی کمک می شود تا احساس بهزیستی خود را بهبود بخشند ، احساس پریشانی را کاهش دهند و بحران ها را برطرف کنند. همچنین در مشاوره رایگان خانواده، افسردگی، اعتیاد و ..  انجام پروسه ارزیابی ، تشخیص و درمان علائم شدید روانی،  برای افراد انجام می شود.

نقش متخصصان در مشاوره رایگان روانشناسی 

تمرکز بر نقاط قوت و ضعف مراجعه کننده

بررسی تأثیرات محیطی / موقعیتی (چگونگی شکل گیری مسائل فرهنگی ، جنسیت و شیوه زندگی ، تجربیات و نگرانی های افراد).

تمرکز بر موضوعات مختلف

همچنین موارد دیگر از جمله:نگرانی های مربوط به سازگاری در محیط مدرسه و کار تصمیم گیری در مورد انتخاب شغل مشکلات دوران بازنشستگیمشکلات ارتباطی ‐ از جمله مشکلات زناشویی و خانوادگی بررسی ناتوانی های جسمی ، بیماری ها یا آسیب دیدگی ها و ارائه راه حل های موثر 

مهارت ها و تکنیک های استفاده شده در مشاوره رایگان روانشناسی

روش ها و تکنیک های مورد استفاده در مشاوره رایگان روانشناسی،  گزینه های مختلفی را شامل می شود که برخی از آن ها عبارت اند از:مشاوره و روان درمانی فردی ، خانوادگی و گروهی.مداخله در وضعیت های بحرانی و مدیریت حوادث به وجود آمده.مشارکت با سازمانها.ارزیابی برنامه های ارائه شده و بررسی نتیجه درمانی.آموزش،  نظارت کلینیکی و اعتبار سنجی. ارائه روشهای مبتنی بر تحقیقاتی علمی.

خدمات ارائه شده در مشاوره رایگان روانشناسیدر مشاوره رایگان روانشناسی خدماتی به افراد ، گروه ها (از جمله زوج ها و خانواده ها) و سازمان ها ارائه می شود و روانشناسان با مراجعه کنندگان مختلف و با هر گروه سنی کار می کنند ، که به طور مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:کودکانی که مشکلات رفتاری دارندنوجوانانی که نگرانی های تحصیلی و شغلی یا مشکلات سوء مصرف مواد دارند بزرگسالانی که با مشکلات زناشویی یا خانوادگی ، تغییرات شغلی یا مشکلات مربوط بر معلولیت  خود مواجه هستندافراد مسن تر که با پروسه بازنشستگی روبرو هستند. همچینن در مشاوره رایگان روانشناسی با گروه ها همکاری می شود تا به آنها در یافتن راه حل هایی برای مشکلات خود  و همچنین در جهت بهبود عملکرد شخصی و بین فردی در میان اعضای گروه، کمک کنند. روانشناسان همچنین با سازمانها و کارگروه ها مشورت می کنند تا بتوانند نوعی محیط کاری ای را فراهم آورند که در آن افراد موفق شوند و همچنین توانایی سازمانها را در راستای افزایش بهره وری و اثربخشی تقویت کنند. 

 

.

مشـــاوره رایگــان دریافت کنید