پشتیبانی از پادکست انگارکه

۵/۵ - (۱ امتیاز)
شما می‌توانید پشتیبان پادکست انگاره بشوید و با حمایت مالی‌تان کمک کنید ما بیشتر و بهتر پادکست درست کنیم، نکات روانشناسی تهیه کنیم  و بتوانیم همیشه پادکست‌ها را رایگان منتشر‌ کنیم. ما برای هر ۱۰ اپیزود یک هزینه‌ی پشتیبانی مشخص کرده‌ایم. شما می‌توانید با پرداخت سه هزار تومن یا یک دلار برای هر اپیزود پشتیبان پادکست روانشناسی انگارکه شوید. لطفاً توجه کنید که انگارکه رایگان است و شنیدن آن از نظر قانونی و اخلاقی مشروط به پرداخت هزینه نیست.
این بخش سایت فقط برای کسانی است که دوست دارند پشتیبان پادکست بشوند.
                                            ۱۰ اپیزود اول 
                                           ۶۰.۰۰۰ تومان 
                                           ۱۰ اپیزود دوم 
                                             ۶۰.۰۰۰ تومان 

                                    ۲۰ اپیزود اول  

                                         ۱۲۰.۰۰۰ تومان