میثم صالحی

مدیر سایت انگارکه

تحصیلات

۱۳۹۹

ارشد بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران

در کنکور وزارت علوم رتبه ۹۰ روانشناسی عمومی و ۱۲۰ بالینی را اوردم اما در نهایت با رتبه ۴۵ بهداشت روان پذیرفته دانشگاه ایران شدم و هم اکنون در انستیتو روانپزشکی تهران در حال تحصیل مقطع ارشد هستم 

۱۳۹۵-۱۳۹۹

کارشناسی روانشناسی دانشگاه خوارزمی

با رتبه ۴۴۶ در زیر گروه روانشناسی در مقطع کارشناسی در این دانشگاه پذیرفته شدم و الان که نگاه میکنم میبینم محیط هیچ دانشگاهی به اندازه خوارزمی زیبا نیست..

درباره من

سال هاست که با ادبیات و روانشناسی سرو کار دارم و فکر میکنم شخصیت ها روایتی دارند که با آن به زندگی خود معنا میدهند اما در مقابل روایت های ادم های دیگردچار سوگیری میشوند و یا روایت هایی از زندگی خود دارند که میتوان آن را به شکل دیگری هم دید. به همین دلیل سعی میکنم در این سایت و در جاهای دیگر مطالبی را  ارائه دهم تا اندکی بتوانیم روایت هایمان از خود و دیگران را دستکاری کنیم تا از وقوع رخداد های روانی و اجتماعی آسیب زا جلوگیری کنیم

کارهای داوطلبانه

۱۳۹۸

ایجاد پادکست انگارکه در زمینه نکات روانشناسی

۱۳۹۶

ایجاد سایت انگار که در زمینه روانشناسی برای آگاه سازی و خدمات بهداشت روان

۱۳۹۷

ارتباط با من