۴.۸/۵ - (۴۰ امتیاز)

میثم صالحی

مدیر سایت انگارکه

تحصیلات

۱۳۹۹

ارشد بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران

در کنکور وزارت علوم رتبه ۹۰ روانشناسی عمومی و ۱۲۰ بالینی را اوردم اما در نهایت با رتبه ۴۵ بهداشت روان پذیرفته دانشگاه ایران شدم و هم اکنون در انستیتو روانپزشکی تهران در حال تحصیل مقطع ارشد هستم 

۱۳۹۵-۱۳۹۹

کارشناسی روانشناسی دانشگاه خوارزمی

با رتبه ۴۴۶ در زیر گروه روانشناسی در مقطع کارشناسی در این دانشگاه پذیرفته شدم و الان که نگاه میکنم میبینم محیط هیچ دانشگاهی به اندازه خوارزمی زیبا نیست..

درباره من

سال هاست که با ادبیات و روانشناسی سرو کار دارم و فکر میکنم شخصیت ها روایتی دارند که با آن به زندگی خود معنا میدهند اما در مقابل روایت های ادم های دیگردچار سوگیری میشوند و یا روایت هایی از زندگی خود دارند که میتوان آن را به شکل دیگری هم دید. به همین دلیل سعی میکنم در این سایت و در جاهای دیگر مطالبی را  ارائه دهم تا اندکی بتوانیم روایت هایمان از خود و دیگران را دستکاری کنیم تا از وقوع رخداد های روانی و اجتماعی آسیب زا جلوگیری کنیم

کارهای داوطلبانه

۱۴۰۰

مشمول جایزه تحصیلی شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان

۱۴۰۰

دستیار پژوهشی در پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران زیر نظر دکتر مقدس تبریزی

۱۴۰۰

عضو هسته پژوهشی بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز در اختلال وسواس فکری-عملی مقاوم به درمان دارویی طرح احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان

۱۳۹۹

عضویت در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ایران

۱۳۹۸

ایجاد پادکست انگارکه در زمینه نکات روانشناسی

۱۳۹۶

ایجاد سایت انگار که در زمینه روانشناسی برای آگاه سازی و خدمات بهداشت روان

۱۳۹۷

ارتباط با من