پادکست ها

پادکست روانشناسی

در طول سال ها، نوشته های بسیاری در باب روانشناسی و کمکی که به انسان ها میتواند بکند منتشر شده است. چیزی که همه ما میدانیم این است که قطعا در میان خط های این نوشته ها و کتاب ها، نکته و یا جمله ای که گره از مشکلاتمان باز کند و نگاه جدیدی به ما بدهد وجود دارد اما چند درصد مردم ما مشخصا کتاب خوان های نه حتی حرفه ای بلکه معمولی ای هستند؟

در نتیجه تصمیم گرفتم بخشی از یافته ها و کتاب هایی را که به مسائل روانشناسی پرداخته اند را به شکل فایل صوتی ارائه کنم تا بیش از پیش کسانی که فرصت خواندن کتاب را ندارند در زمانی کوتاه به هسته اصلی کتاب ها و یا حداقل خلاصه ای از آن ها دست پیدا کنند. در پایان هر فایل صوتی منبع یا کتابی که پادکست از آن ساخته شده است ذکر شده  تا کسانی که علاقه مند به خواندن کتابش هستند به آن دسترسی پیدا کنند.