تست روانشناسی


تست روانشناسی

تست روانشناسی چیست؟

تست روانشناسی سنجیدن ویژگی های رفتاریمان است به کمک تست هایی که در علم روانشناسی به کمک روانسنجی دارای روایی و پایایی بالایی هستند و حساسیتشان به آن ویژگی مورد نظر بسیار زیاد است

اهمیت دانستن معتبر ترین تست های روانشناسی

زمانیکه یک تست روانشناسی را برای خودسنجی انتخاب می کنیم توجه به چند نکته ضروریست. به خصوص که در دنیای الکترونیکی امروز بسیاری از تست ها سند و مدرک علمی معتبری ندارند و از طرفی به دلیل اینکه تست ها و نتیجه آنها در تکمیل خودانگاره افراد نقش مستقیم دارد بنابراین خیلی خیلی تشخیص معتبر بودن تستی که میزنیم ضروری است.

در حالت اول  در یک آزمون معتبر باید از دستورالعملها و پرسشهایی با کلمات ساده و روشن که فهم و نمره بندی آن آسان باشد استفاده شود و هم اینکه پرسشهای مختلف به طور دقیق همان هدف پرسش را مورد بررسی و سنجش قرار دهند.

و در حالت دوم یک آزمون معتبر باید به گونه ای باشد که با حالت واقعی طبیعت سازگار باشد و قابل تکرار نیز باشد.

بنابراین مراجعه به آزمونهای معتبر برای خود سنجی از اهمیت بالایی برخوردار است که در ادامه به دسته بندی و معرفی تعدادی از آنها میپردازیم

چند نکته در مورد تست زدن

اولین نکته و مهم ترین نکته در این زمینه این است که همیشه باید برای خودمان خاطر نشان کنیم که تست ها تنها به ما یک دید کلی میدهند و ما نمیتوانیم جواب آنها را به مثابه برچسبی در مورد خود تلقی کنیم. معمولا میگویند اگر در تست ها و جواب هایشان اختلافی عظیم بین شخصیت خود یا انچه فکرش را میکردید و جواب تست وجود دارد آنچه شما در مورد خودتان میگویید اولیت دارد!.

دومین نکته اینکه در غالب تست ها خیلی روی سوالات فکر نکنید همیشه اولین جوابی که به ذهنتان میرسد بر دیگران جواب هایتان اولیت دارد

انواع تست روانشناسی

شخصیت

در روانشناسی برای شخصیت تعاریفی متفاوت آورده شده است. به طور کلی شخصیت بررسی کلی این موضوع است که افراد از برخی جهات شبیه به بعضی افراد، از برخی جهات شبیه به همه افراد و از برخی جهات شبیه به هیچکس نیستند. به دلیل اینکه علم کمی است و باید همه چیز را به لحاظ تجربی و آزمایش پذیر مورد بررسی قرار دهد در نتیجه به کمی کردن صفات شخصیتی میپردازد و تست ها و آزمون های شخصیتی را برپا میکند. در اینجا مهمترین پرسشنامه های شخصیتی آورده شده است که به لحاظ علمی کاربرد وافری دارند. شخصیت از موضوعات مهم علم روانشناسی است تا جایی که میتوانیم بگوییم فهمیدن شخصیت یعنی فهمیدن ۵۰ درصد از روانشناسی. شخصیت مفهوم پیچیده ای است که همچنان در تست های شخصیت آزمودن این پدیده انسانی کاری بس دشوار است.

حتما مطلب زیر را بخوانید..
تست پذیرش اجتماعی

پرسشنامه های شخصیت

آزمون مینه سوتا MMPI ,MMPI-2:

آزمون NEO

آزمون شخصیتی ۱۶عاملی کتل

آزمون اختلال شخصیت PDQ

آزمون PDI

آزمون شخصیتی آیزینک

تست شخصیت mbti

حتما مطلب زیر را بخوانید..
تیپ های شخصیتی در تست روانشناسی MBTI

تست های آزمون عزت نفس آیزینک

آزمون عزت نفس روزنبرگ

آزمون شخصیتی بایچمن

مقیاس شخصیت خود دوستدار آسیب پذیر VNS

پرسشنامه شخصیت خوددوستدار NPI

استرس :

فشار روانی ، تنیدگی یا استرس در روانشناسی به معنی فشار و نیروست و هر محرکی  که در انسان ایجاد تنش کند استرس زا یا عامل تنیدگی نامیده میشود.

تست های پرسشنامه ها

تست سنجش افسردگی ، اضطراب و استرس DASS

پرسشنامه استرس هری

مقیاس استرس هولمز و رامر (بزرگسال)

تست های اختلالات اضطرابی:

اضطراب یا تشویش یک احساس ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی ست با منشا ناشناخته که به فرد دست میدهد و شامل عدم اطمینان ، درماندگی و برانگیختگی فیزیولویک است. اضطراب و اختلال های اضطرابی در کتاب دی اس ام ۵ دارای زیر شاخه های گوناگونی است و مشخصا تعاریف و علائم گوناگونی دارد. اضطراب تعاریف گوناگونی در روانشناسی داشته است فروید تنش بین نهاد و فراخود را اساسا اضطراب آور میدانست و سیستم ناخودآگاه انسان را بیش از هر چیزی دارای محتویات منفی و اضطراب اور میدانست. در روانشناسان اگزیستانسیالیسم تناقض بین و هستی و نیستی و ناگهانی بودن زندگی انسان اساسا اضراب آور است و نبود یک نظم روانی در انسان و کنترل گری انسان بر محیط بیرونی ترس وجودی نامیده شده است. اضطراب و استرس در نگاهی دیگر در روانکاوی و مکاتب روان پویشی یک نوع مکانسیم دفاعی تلقی میشود که برای آماده شدن انسان در برابر خطر فعال میشود اما زمانی که مکانسیم های دفاعی کارکرد اصلی خود را از دست بدهند خود به عنوان یک اختلال در سیستم روانی انسان عمل میکنند. اختلال های اضطرابی شاید نوع شدیدی از مکانسیم دفاعی اضطراب و استرس هستند که عملکرد فرد را مختل کرده اند.

پرسشنامه ها:

تست روانشناسی اضطراب بک

آزمون اضطراب کتل

مقیاس وسواس یل براون YBOCS

مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال

پرسشنامه ترس FCL

پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی BICI

پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی

پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ

مقیاس اضطراب آشکار کودکان RCMAS 9تا۱۹ سال

مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان MASC 8تا۱۹سال

پرسشنامه جمعیت هراسی و اضطراب کودکان SPAI-C 8تا۱۴سال

تست های اختلالات خلقی

به نوعی از اختلالات گفته میشود که با تجربه افسردگی یا شیدایی ویا هردو تعریف میشود این اختلالات شامل دوره اصلی افسردگی (یک قطبی) و یا افسردگی- شیدایی (دوقطبی) هستند.

پرسشنامه ها:

پرسشنامه افسردگی بک BDI

پرسشنامه افسردگی کودکان CDI 7تا۱۷ سال

تست های هوش:

توانایی ذهنی ست و قابلیتهای متنوعی چون استدلال، برنامه ریزی، حل مساله، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان و یادگیری را در بر میگیرد. ژان پیاژه سویسی هوش را توانایی سازگاری تعریف کرده است امروزه شاید انسان هایی که علاقه اجتماعی بالایی دارند و بین و دیگران یک یگانگی خاصی احساس میکنند توانایی ذهنی بالایی داشته باشند. اما باید خاطر نشان کنیم که تعاریف هوش کمی در طول تاریخ علم دستخوش تغییر بوده است بنابراین خیلی نمیتوانیم نسب به پدیده هوش با قطعیت تمام تعریف ارائه دهیم.

پرسشنامه ها:

آزمون هوش بزرگسال وکسلر WAIS 16تا ۹۰ سال

آزمون هوش وکسلر WISC 6تا ۱۶ سال

مقیاس هوش استنفرد-بینه SB5 2تا۸۹ سال

ماتریس پیشرونده ریون ۵تا بالای ۱۷ سال

مقیاس غیرکلامی وکسلر برای توانایی WNY 4تا۱۱سال

آزمون پیشرفت فردی وکسلر ۴ تا ۸۵ سال

آزمون پیشرفت فردی وودکاک جانسون ۲تا بالای ۹۰

تست های حافظه:

حافظه در روانشناسی استعدادی است ذهنی برای ذخیره، حفظ و به یادآوری اطلاعات و تجربیات. حافظه در روانشناسی معمولا به سه بخش تقسیم میشود حافظه کوتاه مدت، حافظه میان مدت و حافظه بلند مدت. معمولا وقتی چیزی را میخواهیم به خاطر بسپاریم اولین قدم توجه به آن موضوع است تا در حافظه کوتاه مدت ما ثبت شود این حافظه حدودا تا یک هفته اطلاعات را ذخیره نگه میدارد در صورت تمرین و تکرار اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت انتقال داده میشود و این دقیقا همان چیزی است که ما میتوانیم آن را یادآوری کنیم و یا اصطلاحا بازیابی کنیم. البته که بحث حافظه تنها به این تقسیم بندی محدود نمیشود و حافظه تجربه شوند و به یاد آورنده بعد ها توسط دانیل کانمن ارائه شد همچنین بحث های تداخل اطلاعات در حافظه و.. از نکات مهم و مورد اهمیت در زمینه تحقیقات حافظه است.

پرسشنامه ها

آزمون حافظه وکسلر

مقیاس حافظه کودکان CMS

آزمون حافظه و یادگیری VRAML2

مقیاس اختلال نقص توجه براون

آزمون بازشناسی دیداری بنتون

ارزیابی عصب روانشناسی رشدی NEPSY

حتما مطلب زیر را بخوانید..
آیا شما محیط را کنترل میکنید یا محیط شما را؟(تست منبع کنترل)

تست های شناخت :

به توصیف، اکتساب، ذخیره سازی ، تبدیل و مورد استفاده قراردادن دانش میپردازد. عوامل مختلفی چون ادراک، حافظه، زبان، استدلال و تصمیم گیری از جمله فرایندهای ذهنی هستند که در مراحل گوناگون شناخت دخالت دارند . شناخت موضوعی شگرف در روانشناسی است که شاید بتوان رد پای آن را از رفتارگرایی به نام تولمن پی گرفت که بر یک نقشه ذهنی تاکید کرد که انسان برای رسیدن به هدف خود پی میگیرد او ابتدا با تحقیق بر روی موش ها به این نقشه شناختی پیبرد و بعد ها آن را به انسان تعمیم داد. پس از آن نوام چامسکی، دونالد هب و .. در کنفرانسی پایه های انقلابی را در دهه حدودا ۸۰ مطرح کردند که بعد ها انقلاب شناختی نام گرفت. شناخت مشخصا به فرایند های ذهنی انسنا میپردازد.

پرسشنامه ها :

آزمون ساخت دنباله دار

آزمون نپسی

آزمون هالستید ریتان

آزمون ویسکانیسن

آزمون خواندن گری

آزمون خواندن نلسون و دنی

آزمون خواندن وودکاک

آزمون هوش عمومی SGIT سالمندان

پرسشنامه عصبی NPI

نویسنده: مانا شفیعی مقدم

اگر سوالی در این زمینه دارید ما در بخش ارسال دیدگاه پایین صفحه در خدمت شما هستیم..

[تعداد: 4    میانگین: 2.5/5]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *