ماجرای انگارکه

انگار که نام فلسفه ای است که هانس ویهینگر بوجود آورده ی آن بود. به عقیده ی او خیال ها عقایدی هستند که وجود خارجی ندارند و با این حال طوری بر افراد تاثیر میگذارند انگار که  واقعا وجود دارند. اگر بخواهیم ساده بگوییم ما به وسیله آنچه درست است برانگیخته نمیشویم بلکه توسط برداشت های ذهنی خود از آنچه درست است برانگیخته میشویم.

سایت انگار که، الهام گرفته از این طرز فکر است به طوری که ما باور داریم اگر فرضیاتمان مثبت شود خیلی از اتفاق های مثبت به دنبالمان می آیند. دنیای روانشناسی و روانشناسان به شدت برگرفته از نکات بکر روزمره ی زندگی است اما به زبان خود روانشناسی. چیزی که ما سعی در ایجاد آن داریم ارائه زبانی ساده از این نکات به وسیله ی این ویدیو ها است.

سایت در بخش های نکات روانشناسی یعنی مقالات و نکته های کاربردی دنیای روانشناسی، در بخش ویدیو های رایگان روانشناسی و محصولات ویدیویی تقسیم شده است. محصولات ویدیویی از معتبر ترین منابع خارجی گرفته و فارسی سازی شده است. مستند ها، نکات و ارائه های گوناگون معتبر روانشناسی از جمله مباحثی است که از نظر ما بایستی دانسته شود و به روشنی فهم شود.

غالب موضوعات سعی شده فقط و فقط پاسخگوی نیاز هم میهنان امروز ایران با توجه به وضعیت نه چندان مناسب روانی جامعه تدارک دیده شود.

میثم صالحی