مسعوده یعقوبی

نقاب در روانشناسی یونگ ( با تحلیلی بر فضای مجازی)

نقاب های مجازی در روانشناسی یونگ روانشناسی یونگ و اجزای شخصیت از نگاه یونگ از مباحث روانشناسی شخصیت است که من در این مقاله سعی دارم به طور مختصر به آن بپردازم. اجتماع من، نقاب من، من وقتی در جمعی حضور پیدا می‌کنید چگونه خود را معرفی می‌کنید؟ درباره شغل، علایق و مهارتهای خود چگونه صحبت […]بیشتر بخوانید