نکته جالب روانشناسی در مورذ لبخند های لذت بخش

انواع لبخند های لذت بخش بیشترین نوع لبخند های بسیار لذت بخش و اصیل در روانشناسی شخصیت شناخته شده اند تا شما را سوپرایز کنند. تحقیقات جدید این را ثابت کرده اند که وقتی راجع به یک خنده و یا لبخند موفق صحبت می کنیم ، خنده هایی اثرگذاری بیشتری دارند که کمتر هستند. اغلب […]بیشتر بخوانید