روانشناسی سلامت جامعه ؛ بهترین و کاربردی ترین نکات

 روانشناسی سلامت جامعه ؛ بهترین و کاربردی ترین نکات
امتیاز شما به این نوشته

 

 • روانشناسی سلامت جامعه چیست؟
 • روانشناسان سلامت جامعه چه می کنند؟
 • روانشناسان سلامت جامعه در کجا کار می کنند؟
 • ·  فرصت های آموزشی روانشناسی سلامت جامعه به چه شکل است؟
 • ·  تخصص روانشناسان سلامت جامعه چیست؟
 • ·  مهارت های روانشناسان سلامت جامعه چیست؟
 • ·  نقش جامع روانشناسی سلامت جامعه چیست؟

 

 

روانشناسی سلامت جامعه چیست؟

روانشناسی سلامت چیست؟روانشناسی سلامت جامعه چیست؟ فراتر از تمرکز فردی است و تأثیرات اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، زیست محیطی و بین المللی را برای ترویج تغییر مثبت ، سلامت و توانمندسازی در سطح فردی و سیستمی ادغام می کند.

 

روانشناسان سلامت جامعه چه می کنند؟

 • بسته به آموزش ، تجربیات و ترجیحات شخصی ، روانشناسان سلامت جامعه می توانند به عنوان مربی ، استادان ، مدیران برنامه ، مشاوران ، سیاست گذاران و ارزیابان فعالیت کنند و یا محققان در سازمان های اجتماعی ، دانشگاه ها یا سازمان های دولتی برای ارتقاء سلامت روان و بهزیستی جامعه باشند.

 

 • روانشناسان سلامت جامعه با تحقیقات عملی محور برای توسعه ، پیاده سازی و ارزیابی برنامه ها تلاش می کنند.
 • همچنین برای درک بهتر تأثیرات متعدد محیط اجتماعی بر سلامت جامعه، کار خود را بر پایه علمی انجام می دهند.

 

 • روانشناسان سلامت جامعه برای حل مشکلات اجتماعی روابط مشترکی با اعضای جامعه ، گروه ها و سازمان ها ایجاد می کنند.

 

 • همچنین این افراد با سازمانهای مختلف مشورت می کنند و راه حل هایی را برای رفع مشکلات اجتماعی از جمله استثمار و موارد مشابه ارائه می کنند.

 

 • روانشناسان سلامت جامعه به منظور درک و بهبود مشارکت عادلانه و متنوع ، تنظیمات دولتی ، زندگی مدنی و محیط های کاری را تجزیه و تحلیل می کنند.

 

 • همچنین با ظلم و ستم مبارزه می کنند ، برای کاهش نابرابری های اجتماعی کار می کنند و به افراد حاشیه نشین به سمت توانمند سازی آنها کمک می کنند.

 

روانشناسان سلامت جامعه در کجا کار می کنند؟

 

 • در همه ی مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها

 

 • آژانسهای خدمات بهداشتی و انسانی

 

 • مدارس ، سازمانهای جامعه محور ، گروه های مدافع ، مؤسسات مذهبی.

 

 • سازمان های سیاست گذاری عمومی و خصوصی.

 

 • مراکز تحقیقاتی ، گروههای مستقل یا مشاوره ، شرکتهای ارزیابی و اقدامات خصوصی.

 

فرصت های آموزشی روانشناسی سلامت جامعه به چه شکل است؟

 •       دانشگاه ها در  دوره های کارشناسی ، تحقیق و فرصت های یادگیری تجربی را به دانشجویان ارائه می دهند.
 •       همچنین دانشجویان درگیر تحقیق ،  کنفرانس ، فعالیتهای SCRA ، یادگیری خدمات برای جامعه می شوند.
 •       در فرصت های آموزش دوره ای،مدارک تحصیلات تکمیلی در روانشناسی سلامت جامعه ، روانشناسی بالینی سلامت جامعه و برنامه های بین رشته ای،  ارائه می شود.
 •       برنامه های کارشناسی ارشد بر تئوری ، تحقیق و مهارت های عملی در روانشناسی سلامت جامعه تمرکز دارند.
 •       دوره های دکترا شامل تئوری ، تمرین و مهارت های تحقیقی پیشرفته است و دانشجویان را برای بسیاری از گزینه های شغلی آماده می کند.

تخصص روانشناسان سلامت جامعه چیست؟

روانشناسان سلامت جامعه متخصص در موارد زیر هستند: جوامع در معرض خطر مانند گروه های مهاجر و جوامع روستایی به آنالیز حرفه ای توسط نقشه دارایی جامعه از سرمایه اجتماعی و منابع مرتبط  نیاز دارد که روانشناسان سلامت جامعه این آنالیزها را انجام می دهند. همچنین  حل مسائل باید  بر اساس همکاری و عدالت اجتماعی ایجاد شده در جامعه صورت گیرد. ایجاد ظرفیت جامعه برای مدیریت تغییرات و مقابله با خطرات و تهدیدهاو ارزیابی محیط های روانی- اجتماعی با توجه به احساس اجتماع ، کیفیت زندگی ، شبکه های حمایت اجتماعی ، تاب آوری و غیره صورت می گیرد که روانشناسان سلامت جامعه مسئولیت این موارد را به عهده می گیرند.

مهارت های روانشناسان سلامت جامعه چیست؟

روانشناسان سلامت جامعه دانش و مهارت هایی از جمله موارد زیر دارند:

 •       تحقیقات روانشناختی با محوریت جامعه انجام می دهند .
 •       نیازهای روانی اجتماعی افراد ، گروه ها ، سازمان ها و جوامع مسکونی را ارزیابی می کنند.
 •       مشاوره برای اطلاع رسانی در مورد سیاست های عمومی انجام می دهند.
 •       تعامل و همکاری را در یک جامعه متنوع تقویت می کنند.
 •       فرایندها و نتایج برنامه های جامعه را که نیازهای روانی- اجتماعی را برطرف می کند ، ارزیابی می کنند.
 •       سیستم های هماهنگ برای مدیریت پروژه ها را برنامه ریزی می کنند.
 •       مهارت های مشاوره در جامعه را به کارمندان آموزش می دهند.
 •       ارائه مشاوره برای افراد و گروه ها را انجام می دهند.
 •       مذاکره و میانجیگری برای مدیریت و حل اختلاف را انجام می دهند.
 •       برنامه های مداخله و آموزش گروهی ، توسعه ، تسهیل و ارزیابی آن ها را انجام می دهند.
 •       توسعه و اجرای برنامه های ارتقاء سلامت و آموزش را انجام می دهند.
 •       ترویج و مدیریت تحولات اجتماعی نگرشی و رفتاری در افراد ، سیستم ها ، سازمان ها و جوامع را انجام میدهند.

 

نقش جامع روانشناسی سلامت جامعه چیست؟

o       بهبود سلامت جامعه به شدت تحت تأثیر آموزش های محلی است که در آن منطقه صورت می گیرد.انتظار می رود ائتلافهای جامعه نیازهای جمعیت مورد علاقه خود را تعیین کنند ، یک استراتژی مناسب را انتخاب کنند ، با کیفیت پیاده سازی کرده و برای اثربخشی هر چه بهتر،  آن ها را ارزیابی کنند.شایستگی هایی که روانشناسان سلامت جامعه از آن برخوردار هستند ، آنها را در ارائه این ابتکارها،  بسیار موثر و کمک کننده می کند ، به ویژه هنگامی که پروژه ها صریحاً بر افزایش ارزش بهداشتی توجه دارند. به عنوان بخشی از مطالعات انجام شده ، انتظار می رود ائتلاف های جامعه اهداف مناسب و نمودارهای مربوط و همچنین اجرای پروژه های بهبود کیفیت را برای کمک به دستیابی به این اهداف ارائه دهند.

o       همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد که چگونه روانشناسان سلامت  جامعه در ارزیابی سازنده پروژه ها نقش موثری دارند. صلاحیت های خاص روانشناسی سلامت جامعه در کلیه تنظیمات متنوع در پروژه های بهبود سلامت جامعه قابل استفاده است. در نتیجه ، روانشناسان سلامت جامعه می توانند به میزان قابل توجهی در بهبود سلامت جامعه و پیشرفت عدالت سلامت نقش داشته باشند.

 

o       روانشناسی سلامت جامعه در طیف وسیعی از مشاغل کار می کنند. از آنجا که ابتکارات بهبود سلامت جامعه به شدت تحت تأثیر زمینه محلی است که در آن اتفاق می افتد ، این افراد مستلزم درک عمیق از عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نتایج سلامتی و تعهد به همکاری نزدیک با جوامع محلی هستند.

o       از آنجا که سازمان های بهداشتی به سمت اجرای بیشتر مدل های بهداشتی جامعه حرکت می کنند ، فرصت های خوبی برای روانشناسان  سلامت جامعه وجود دارد که بتوانند در این پروژه ها،مثبت عمل کنند. صلاحیتهای اصلی تمرین روانشناسی در جامعه و هویت حرفه ای روانشناسان سلامت جامعه به خوبی نشان می دهد که آن ها بتوانند نیازهای بهسازی سلامت جامعه را برآورده سازند.

o       به طور سنتی ، حوزه بهداشت عمومی،  دانش از علوم اجتماعی و رفتاری را به منظور تقویت درک پروژه در سطح بهداشت جامعه درج کرده است (آگاهی از عوامل اجتماعی و زیست محیطی سلامت حوزه ای است که روانشناسان سلامت جامعه در ان ها از تخصص لازم برخوردار هستند.)

o       روانشناسان سلامت جامعه تئوری و تحقیقات عملی را ادغام می کنند و به روابط طولانی مدت با ذینفعان جامعه محلی   اعتماد می کنند. تمرکز بر عدالت اجتماعی ، که بطور مشخص توسط شایستگی های اصلی روانشناسان  سلامت جامعه عملیاتی شده است ، فرصت های قابل توجهی را برای مشارکت گسترده تر جامعه درمورد موضوعات مرتبط با عدالت بهداشتی نشان میدهد.

 

o       شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد نابرابری بر نتایج سلامت بویژه در جوامع کم منبع تأثیر منفی می گذارد. تلاش برای رسیدن به عدالت برابر برای همه ، تمرکز اصلی بسیاری از ابتکارات سیاست ملی است. به عنوان مثال ، Healthy People 2020 برابری سلامت را “دستیابی به بالاترین سطح سلامتی برای همه مردم” تعریف می کند. این تعریف ساده ، چالش های پیچیده اخلاقی و عملی را در مورد چگونگی تصمیم گیری مؤثر به عنوان ائتلاف و اقدام مشترک در جهت تعادل بین منابع محدود و ارتقاء عدالت برای همه افراد  و انجام این کار در شرایطی که نابرابری در سیستم های ساختاری و اجتماعی تعبیه شده است ، انجام می دهد.

o       برای دستیابی به این هدف،  مستلزم ورود واقعی جوامع در فرآیند توسعه (به عنوان مثال ، تحقیق ، اجرای مداخله و ارزیابی) است. روانشناسان سلامت جامعه مأموریت دارند تا به این نوع تصمیم گیری ها در جامعه کمک کنند تا در راستای ارتقاء عدالت سلامت در جوامع کم درآمد تلاش کنند و همچنین به همکاری روابط بین اعضای جامعه ، محققان / دانشگاهیان ، سیاست گذاران و سایر افراد مرتبط کمک کنند.

o       استفاده از این مهارتها در محیط های بهداشتی جامعه روشی برای کاهش نابرابری های بهداشتی بین جمعیتهای مختلف و بهبود سلامتی کلی در جوامع است و پیشروی این موارد در کنار هم ، فرایندهای طراحی مشترک را که برای بهبود سلامت جامعه ضروری است ، ارتقا می بخشد. این اصول،  واقعیتی  را نشان می دهد که تجربه زندگی اعضای جامعه و تخصص حرفه ای،  هر دو برای پرداختن به عوامل  موثر بر سلامت اجتماعی و ترویج راه حل های عادلانه، ضروری است.

 

میثم صالحی

از روزی که روانشناسی با نکاتش حالمو بهتر کرد تصمیم گرفتم با انگارکه تا میشه حال بقیه رو بهتر کنم.

مطلب مرتبط

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x