شغل روانشناسی

 شغل روانشناسی
۴.۷/۵ - (۱۷ امتیاز)

انواع شغل روانشناس

روانشناسی علم مطالعه ی رفتار و فرآیندهای ذهن انسان براساس روش علمی است و روانشناس کسی ست که رفتار،شخصیت، روابط بین فردی، یادگیری و انگیزش را در انسان به شکل حرفه ای مورد بررسی قرار میدهد .وی از یک طرف رابطه ی بین عملکرد مغز و رفتار را بررسی می کند و از سوی دیگر ارتباط بین محیط و رفتار را. از آنجایی که پایه ی هر عمل و فعالیتی فکر و اندیشه می باشد، شناخت و درمان مسایل مربوط به آن بسیار مهم و ضروریست و وظیفه اصلی این کار به عهده ی روانشناس است .

برای مع

روانشناس بالینی

سروکار وی با بیماریها و اختلالات روانی، بزهکاری ، رفتار جرم آفرین ،اعتیاد دارویی ، عقب ماندگی ذهنی ، کشمکش های زناشویی و خانوادگی و مشکلات سازگاری با محیط است . او میتواند در  کلینیک و مطب ،بیمارستانهای روانی ، دادگاه ها ، درمانگاه بهداشت روانی ،مدارس و… کارکند

روانشناس آموزشی و تربیتی

در زمینه ی اختلالات یادگیری و هیجانی با کودکان و نوجوانان کار میکنند و به آنها جهت غلبه بر مشکلات در این زمینه و پیشرفت کمک میکنند

آنها یا در مدارس مشغول به کار میشوند یا در استخدام دانشکده های تربیت معلم هستند و به تحقیق درباره ی شیوه ی آموزش دادن به بچه ها و تربیت معلمان می پردازند

روانشناس سلامت

به مطالعه فرآیندهای رفتاری و روانی در هنگام سلامت ، بیماری و مراقبت سلامت می پردازند. روانشناسان سلامت می توانند با استفاده ازاین علم سلامت را با کار مستقیم با بیماران یا به طور غیر مستقیم در برنامه ها ی سلامت عمومی بهبود بخشند و همینطور می توانند در آموزش متخصصان مراقبت سلامت مانند پزشکان و پرستاران مشارکت کنند.

اهداف  و کاربردهای این شاخه از روانشناسی

۱.پیشگیری از بیماری و اثرات بیماری

۲. بهبود ارتباط پزشک و بیمار

۳. بهبود پایبندی به توصیه های پزشکی

۴.مدیریت درد

البته باید در نظر داشت که در این شاخه از روانشناسی منظور از سلامت، سلامت جسمی است و کنترل و بهبود روان برای سلامت جسم است. محل کار آنها عموما مطب پزشکان و بیمارستان های عمومی و خصوصی است

روانشناس مشاوره ای

اغلب با دانش آموزان و دانشجویان کار می کنند و به افراد در حل مشکلات و تصمیم گیری شان بخصوص در زمانهای پراسترس زندگیشان. این شاخه گرایش هایی چون: خانواده ، مدرسه، شغلی و توانبخشی است که به تناسب هرگرایش محل کار متفاوت می شود

این شاخه گرچه تاحدی شبیه به روانشناسی بالینی ست ولی با اختلالات سروکار ندارند و معمولا کارهایی را می کنند که روانشناسان بالینی به آن نمی پردازند.

روانشناس جرم

به عوامل روانی مربوط به جرم و بزهکاری می پردازد به نوعی می توان اینگونه گفت که علم مطالعه ی شخصیت تبهکار و شناخت دلایل و انگیزه های تبهکاری است که این دلایل و انگیز ها به شیوه های جامعه پذیری ، اجتماعی شدن، تجربه های دوران کودکی و محیط زندگی و همچنین نقش ژنتیک و اختلالات روانی در ایجاد شخصیت فرد در هنگام اعمال جرم اشاره می کند .

کار آنها معمولا یافتن روشهایی برای پیشگیری از جنایت دوباره ی مجرمین باسابقه و یا جنایتکاران با اختلال روانی است.

روانشناس ورزشی

به طور همزمان به بررسی چگونگی تاثیر عوامل روانی بر عملکرد آدمی و همچنین چگونگی تاثیرات ورزش و تمرینات ورزشی بر عوامل روانشناختی و جسمی می پردازد این روانشناسان معمولا با قهرمانان و مربیان کار می کنند

روانشناسی اجتماعی

به مطالعه ی موضوعات ، مشکلات و مسایل مربوط با روانشناسی و جامعه می پردازد. روانشناسی اجتماعی اثرات حضور دیگران را بر رفتار فرد و یا رفتار خود را تحت تاثیر گروه مورد بررسی قرار می دهند . به نوعی علم مطالعه ی رفتار متقابل بین انسانها یا علم مطالعه ی تعامل انسانها شناخته می شود.

در اینجا لازم است به تعریف رفتار بپردازم : رفتار را آن دسته از حالتها ، عادتها، فعالیتها، کنشها و واکنشهایی نسبتا پایداری ست که از انسان سر میزند و میتوان آن را مشاهده، اندازه گیری، ارزیابی و پیش بینی کرد تعریف می کنند و رفتار انسان را به انواع مختلفی تقسیم میکنند :

 1. رفتار شخصی: کاملا جنبه ی شخصی دارد مانند علایق و سلیقه هر فرد
 2. رفتار شغلی : رفتاری که فرد در کار و حرفه خود نشان می دهد
 3. رفتار تحصیلی: رفتاری که کودک یا بزرگسال به عنوان دانشجو و دانش آموز از خود نشان می دهد
 4. رفتار اجتماعی : رفتار فرد در تعاملات بین فردی و معاشرتهای اجتماعی

روانشناسی صنعتی و سازمانی

موضوع آن رابطه ی بین انسان و دنیای کار است در واقع کاربرد و گسترش اصول روانشناسی به مسایلی که انسان در تجارت و صنعت با آنها سروکار دارد.. خدمات مشاوره روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از ضروریات دنیای تولید وکار خصوصا در کشورهای درحال توسعه است.

آنها معمولا در شرکتها کار می کنند و می توانند در زمینه هایی چون : کارمندیابی ، گزینش، کارگزاری، طبقه بندی کارکنان، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ،ارزشیابی شغل و عملکرد شغلی ، کاهش سوانح و افزایش ایمنی، بهبود شرایط محیط کار، افزایش انگیزه و روحیه کار، افزایش دلبستگی و خشنودی شغلی، کاهش فشار روانی شغلی، بهبود ارتباطات، افزایش بهداشت روانی ، هماهنگی بین انسان و ماشین و.. فعالیت کنند و نقش موثری داشته باشند

[irp posts=”3424″ name=”معرفی رشته روانشناسی برای علاقه مندان”]

ویژگیهای مورد نیاز برای یک روانشناس

 1. برخورداری از سلامت روان و اهمیت دادن به سلامتی خود
 2. نشان دادن دلسوزی و همدردی
 3. داشتن مهارت ارتباطی قوی
 4. هنر گوش دادن
 5. توانایی قضاوت نکردن
 6. مبتنی بر شواهد رفتار کردن
 7. داشتن صبر و تواضع
 8. مهارت تصمیم گیری و حل مسئله در سطح خوب
 9. انعطاف پذیری
 10. توانایی حفظ اسرار

 

در کنار این شاخه های مختلف برای یک روانشناس رویکردها و گرایش های درمانی متفاوتی نیز وجود دارد که هر روانشناس در هرشاخه ای مختار به انتخاب رویکرد دلخواه خود است. در ادامه به معرفی رویکردهای مختلف میپردازم:

رویکرد زیست شناختی

در این رویکرد به پیوند رفتار آشکار با رویدادهای فیزیولوژی و شیمیایی بدن  و ژنتیک پرداخته می شود و از طریق زیست شناختی برای توصیف و تبیین کارکردهای روانی استفاده می کنند یعنی برای بیماریهای روانی دلایل زیستی می آورند و سعی بر درمان مبتنی بر همان دلایل دارند.

رویکرد رفتاری

پیش فرض این رویکرد این است که تمام رفتارهای ما اکتسابی هستند و براساس یادگیری صورت می گیرند و زمانیکه به دنیا می آییم همچون لوح سفیدی هستیم و تجربه و تعامل با محیط مارا می سازد. این رویکرد صرفا به رفتار قابل مشاهده می پردازد و براین تاکید می کند که نیازی نیست به ماورای رفتار بپردازیم.

رویکرد شناختی

ذهن را همچون کامپیوتر می بینند و فقط فرایندهای ذهنی را بررسی می کنند و به تاثیرات محیط و غیره توجه نمی کنند. به نوعی بر شیوه ای که افکار افراد بر هیجانات آنها و عملکردهایشان تاثیر می گذارد، تمرکز میکنند

البته این بین رویکردی هم به نام شناختی-رفتاری (CBT) وجود دارد که تاکید آنها بر تغییر دادن افکار ناسازگار و رفتار ناسازگار است و به نوعی تلفیقی از رویکرد شناختی و رفتاری ست. در ایران غالب کار روانشناسان با این رویکرد انجام میشود.

رویکرد روان پویشی

بر عوامل ناهشیار به عنوان تعیین کننده ی رفتار تاکید دارد و همچنین تمرکز آن بر تجارب دوران اولیه کودکی است .

رویکرد انسانگرا

این رویکرد بین رویکرد روان پویشی و رفتاری است و معتقد است انسان برای خودشکوفایی و معنی در زندگی برانگیخته می شود. این رویکرد انسان را به عنوان فرد آزاد و دارای استعدادی می بیند برای رشد و خودشکوفایی که خودش مسئول سرنوشت خود است. از نظر این رویکرد هر فردی مسئول اعمال خوش می باشد و تحت تاثیر عوامل خارجی قرار نمی گیرد و تنها خود انسان است که کنترل کننده رفتار خود می باشد.

اگر سوال و یا ابهامی دارید میتوانید در بخش ارسال دیدگاه پایین صفحه با ما در میان بگذارید تا به آن پاسخگو باشیم..

 

میثم صالحی

از روزی که روانشناسی با نکاتش حالمو بهتر کرد تصمیم گرفتم با انگارکه تا میشه حال بقیه رو بهتر کنم.

مطلب مرتبط

اشتراک در
اطلاع از
guest

2 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فرزانه
فرزانه
۲۴ خرداد ۱۳۹۸ ۶:۵۵ قبل از ظهر

خیلی عالی بود واقعا ممنونم
فقط یه سوال شما در بین دانشگاه های دولتی کدوم رو پیشنهاد میکنید برای این رشته؟

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x