روانشناس کیست؟

روانشناس دانش آموخته روانشناسی است

روانشناس کیست و چه میکند؟

اینکه واقعا روانشناس کیست به طور قطع نمیتوان در مورد آن یک تعریف مشخص داد اما به طور کلی کسی که دانش آموخته روانشناسی است و حداقل مدرک کارشناسی ارشد را در این زمینه دارد و در زمینه های درمانی با توجه به رویکرد های روانشناسی به مشاوره و پژوهش مشغول است یک روانشناس نام دارد. امروزه  مراجعه به روانشناس از نیازهای مهم و اساسی جامعه و افراد است. بنابراین دانستن ویژگیهای یک دکتر روانشناس خوب هم برای آنهایی که میخواهند روانشناس خوبی باشند و هم برای آنهایی که می خواهند به یک دکتر روانشناس خوب مراجعه کنند ضروری است.

روانشناسی و رویکرد های امروزه روانشناسان

رویکرد غالب روانشناسی امروزه رویکرد شناختی است به این معنی که فرایند های ذهنی و نقش آنها در رفتار و نگاه ما نسبت به جهان نقش وافری دارند. اریک برن بنیان گذار رویکرد TA تحلیل رفتار متقابل میگوید: واقعیت دریافت تو از واقعیت است. این نگرش از روانشناسی به نام جرج کلی نشئت گرفت که نظریه سازه های شخصی را بنا نهاد. بنا بر عقیده کلی برداشت انسان از محیط و فرایند درونی سازی و برونی سازی یک تجربه و طرحواره نقش تعیین کننده ای در رفتار انسان داشته است. بنابراین اصل پیدا کردن افکار و باور های ناسازگار و ناکارآمد ما تمرین و اصلاح کردن آنها بنیان درمانی امروز غالب روانشناسان شده است که با نام درمان شناختی رفتاری (CBT) شناخته میشود. روانشناسان ایرانی غالبا با این رویکرد به درمان میپردازند چرا که رویکردی معاصر و قوی به همراه تمرین های خانگی است که به شدت به فرایند درمان کمک بزرگی میکند.

معمولا مراجعانی که قصد درمان دارند بین سه عنوان گیج میشوند: روانشناس، روانپزشک و روانکاو. به این منظور ما سعی کردیم تفاوت بین این سه را در مقاله ای کاملا شرح دهیم. اگر میخواهید اطلاعات بیشتری در این زمینه بدست بیاورید و این عناوین سوال شما هم هست میتوانید مقاله زیر را مطالعه بفرمایید.

حتما مطلب زیر را بخوانید..
فرق بین روانشناس، روانپزشک و روانکاو

ویژگی های یک روانشناس خوب

همخوانی یا صداقت

روانشناس یا درمانگری که با مراجع صادقانه رفتار میکند و خودرا در پشت نقابی کاذب پنهان نمیکند. او در جلسه قابل اعتماد و پایبند به اصول اخلاق حرفه‌ایست. تجربه درونی وی با جلوه‌های بیرونی‌اش همخوان است. او صریحا احساسات ، افکار، واکنشها و نگرشهایش را به مراجع ابراز میکند البته این کار باید به موقع باشد به عبارتی باید کاملا منطبق بر اهداف درمان و  درجهت بهبود مراجع باشد نه در جهت تخلیه عاطفی درمانگر و رفع نیازهای شخصی اش.

توجه مثبت و پذیرش نامشروط

یکی از ترسهای اصلی ، ترس از مورد قضاوت و مواخذه واقع شدن است و اغلب می ترسیم پیش روانشناس برویم و حرف بزنیم که قضاوتمان کنند. یکی از شروط اصلی رابطه ی مراجع_درمانگر پذیرش بدون قید و شرط و توجه مثبت و سازنده به مراجع است. منظور پذیرش مراجع به عنوان انسان جدای از نژاد، زبان،فکر و هرگونه روشی،، بیش از هرچیزی روانشناس باید سعی کند جدای اینها مراجع را بفهمد وبارفتار خود به مراجه نشان دهد برای او ارزش وقائل است و او آزاداست احساسات، تجربیات خود را بدون اینکه نگران از دست دادن پذیرش مشاور خود باشد ابراز کند

درک همدلانه

شناخت احساسات ، افکار و رفتارهای مراجع همانگونه که هست و آنها تجربه میکنند از وظایف اصلی روانشناس است به عبارتی همدلی شناخت دنیای درونی مراجع و با عینک او دنیارا دیدن و همچنین انتقال این ادراک به آنهاست.

خودآگاهی

خودشناسی و درک خود، اهداف، ویژگیها و صفات خود برای یک روانشناس از جمله مهمترین کارهاست زیرا او میخواهد از خود به عنوان ابزاری برای بهبود مراجع استفاده کند.

سلامت هیجانی

یک روانشناس اثربخش باید نسبت به هیجانهای خود آگاهی داشته باشد و از سطحی از سلامت هیجانی برخوردار باشد تا بتواند هیجانات دیگران را به خوبی درک کند.

مهارت گوش دادن

از جمله مهمترین مهارتهاست. گوش دادن باشنیدن متفاوت است.  شنیدن دریافت حسی اصوات محیط است ولی گوش دادن درک کردن و فهمیدن آن است . در گوش دادن فعال هم باید روی کلمات و پیامهای کلامی مراجع تمرکز شود و هم بر پیامهای غیرکلامی و زبان بدن و وضع ظاهر و همخوانی و ناهمخوانی زبان بدن و زبان کلامی . گوش دادن یعنی توجه کردن و اهمیت دادن به فرد. اولین هدیه ای که درمانگر با گوش دادن به مراجع به او میدهد این است: من به تو توجه دارم و تو با اهمیت هستی. درمانگری خوب گوش میکند که سوالات چالش برانگیزی میپرسد تا مفهوم و مسئله ما کاملا برایش مشخص و روشن شود در رواندرمانی به این تکنیک روشن سازی میگویند.

موانعی بر سر راه گوش دادن فعال: گوش‌دادن ناکافی، گوش‌دادن توام با ارزشیابی، گوش‌دادن انتخابی، گوش‌دادن حقیقت‌محور، گوش‌دادن همراه با مرورذهنی یا توام با دلسوزی و همدردی

مهارت توجه و حضور

باید به پیامهای پنهان درپشت هر کلمه توجه شود . به معنای مشاهده زبان بدن، مشاهده ی عواطف مراجه هنگام صحبت و توجه به حالات و رفتار کلی وی است . تصدیق کردن و نشان دادن توجه از ویژگیهاییست که باعث ترغیب به حرف زدن میشود.

مهارت پرسش

سوالات به دو دسته باز و بسته تقسیم میشوند. سوالات باز معمولا با واژه های : چطور، چگونه، چه‌چیز، چرا و.. شروع میشوند که باعث میشود مراجع اطلاعات قابل توجهی ارائه دهند و سوالات بسته معمولا با  آیا. شروع میشوند و جواب بلی یا خیر دارند. سوالات نقش خطیری در تغییر و اصلاح افکار و باور های مراجع دارد به همین منظور یک درمانگر ماهر معمولا کسی است که با سوالاتش مراجع به چالش بکشد و باور ها و افکار ناسازگار و منفی را تغییر دهد به این سوالات در رویکرد شناختی رفتاری پرسشگری سقراطی می گویند.

تشویق، بازگویی و خلاصه سازی

مشوقهایی که باعث ترغیب بیشتر حرف زدن میشوند : سرتکان دادن، حرکات باز دست و سر، اظهارات چهره ای مثبت و استفاده از واژه هایی چون “آها”  ، ” متوجهم” و همچنین تکرار کلیدواژه‌های صحبت مراجع و… بازگویی یعنی تکرار دوباره حرفهای مراجع منتها با کلمات مترادف که این با تکرار طوطی‌وار متفاوت است.

خلاصه سازی، درمانگر بخش مهمی از اطلاعاتی که مراجع داده است را خلاصه سازی میکند که این امر هم باعث نشان دادن توجه میشود هم درمانگر منظور مراجع را بهتر می فهمد و هم اینکه این انعکاس محتوا باعث میشود اگر درمانگر صحبتهای مراجع را بد یا اشتباه فهمیده است همانجا بیان شود و توسط خود مراجع اصلاح شود.

رازداری

رازهاو گفته های مراجع چه در محافل خصوصی و چه عمومی به هیچ وجه نباید فاش شوند  به جز در مواقع الزامات قانونی یا درمانهای فوری . مراجع به درمانگر خود اعتماد میکند و داستان زندگی اش را بدون هیچ چشم داشتی برای درمانگر شرح میدهد تخطی از قانون رازداری از انسانیت به دور است یک درمانگر قدرمند با اخلاق حرفه ای هیچگاه این تخطی را نمیکند.

صبوری و شکیبایی

روانشناس باید از صبر کافی برخوردار باشد تا بگذارد مراجع هرچقدر و از هر نظر که میخواهد حرف بزند. طبیعی است که توجه و سوالات چالش برانگیز در این حوزه باید نقشی وافر و کلیدی داشته باشند. نوع صبر و شکیبایی مسئله ای مهم است مشخصا در روانکاوی صبر و گوش دادن نقش بیشتری را ایفا میکند چرا که تحلیل شخصیت مطرح است. اما در رویکرد شناختی رفتاری و سایر رویکرد ها گوش کردن به اندازه روانکاوی اتفاق نمی افتد چرا که حل مسئله و کل فرایند درمان حدودا در ۳۰ جلسه به اتمام خود میرسد در حالی که در روانکاوی حداقل ۱ سال درمان به طول می انجامد.

بحث حقیقت

از مهمترین ویژگیهای یک روانشناس خوب وارد نشدن در حوزه حقیقت است. یک روانشناس یا درمانگر باید بداند هر آدمی اعتقادات و ارزشها و اصول خودش را دارد که اینها حقایق اورا شکل میدهند و هرآدمی آزاد است عقاید خود را داشته باشد و یک درمانگرنباید از جایگاه خود سواستفاده کند و اعتقادات و ارزشهای خودرا به عنوان چیز درست و خوب به مراجع القا کند و بدهد.

اعتماد سازی

باید خاطر نشان کنیم که ما در صورتی که احساس اعتماد نسبت به طرف مقابلمان داشته باشیم حرف هایمان را به او میزنیم. یکی از مهمترین بخش های رواندرمانی ارائه احساسات است رواندرمانگر در صورتی میتواند فرایند درمانی را به درستی هدایت کند که از احساسات ما و انتقال آن به خودش تصویر و درکی درستی از موقعیت ما و همچنین موقعیت درمانی ما به دست آوردد این مهم تنها در زمانی که ما احساس امنیت کنیم اجرایی میشود. پس اعتماد سازی از مهم ترین بخش ها و مولفه های درمان است.

به طور کلی چیزی که یک دکتر روانشناس خوب را از بقیه روانشناسان جدا میکند واجد این ویژگی ها بودن او است.

اگر با روانشناسی مواجه شدید و این ویژگی ها را در او یافتید او کسی است که میتوانید به او اعتماد کنید..

معرفی روانشناسان معروف و خوب

اگر ساکن تهران هستید و بیش از هرچیزی به دنبال یک روانشناس معروف میگردید مقاله معرفی روانشناسان خوب تهران را به شما پیشنهاد میکنم ما در این مقاله به جمع آوری روانشناسان خوب تهران بر اساس میزان معروفیتشان در وب پرداخته ایم (در این مقاله شما با روانشناس خانواده، روانشناس ازدواج و.. در تهران آشنا میشوید) تا هم میهنان یک تصویری و واضح و کلی از آنان در این زمینه داشته باشند

حتما مطلب زیر را بخوانید..
معرفی روانشناسان خوب تهران

معرفی رشته روانشناسی برای علاقه مندان

همان طور که میدانیم نیاز روزافزون انسان ها به حمایت و گفتگو بیش از هر دوره ی دیگری در حال رشد است و این یکی از دلایل معروفیت بیش از پیش رشته روانشناسی و نقش خطیر آن در سال های آتی به خصوص در کشور ما است در این مقاله من تجربه خودم را به عنوان دانشجوی روانشناسی آورده ام تا شاید یک تصویری کلی از این رشته در ذهن علاقه مندان بتوانم بسازم.

حتما مطلب زیر را بخوانید..
معرفی رشته روانشناسی برای علاقه مندان

شغل روانشناسی

روانشناسان امروز چه میکنند؟ به دنبال چه چیز هستند و شغل روانشناسی چه جایگاهی در دنیای امروز دارد؟ اینها سوالاتی هستند که شاید خیلی از علاقه مندان به این حوزه و یا مردم عمومی از خود بپرسد اگر به دنبال این سوالات و یک دید کلی در این زمینه هستید میتوانید مقاله زیر را بخوانید. در این مقاله به شغل روانشناسی و آینده این شغل در ایران تا جایی که پیش بینی میشود پرداخته شده است. نوع کاری که میتوانیم با علم روانشناسی در جامعه ایرانی انجام دهیم معمولا شامل چند دسته خاص میشود که در این مقاله به طور کامل به آن پرداخته ایم..

حتما مطلب زیر را بخوانید..
شغل روانشناسی

اگر سوال و یا موضوعی مد نظرتان هست میتوانید در بخش ارسال دیدگاه پایین صفحه آن را با ما در میان بگذارید تا نویسنده ها و یا میثم صالحی مدیر سایت به آن پاسخ گو باشند..

نویسنده: مانا شفیعی مقدم

[تعداد: 4    میانگین: 3/5]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *